Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe klientów podawane podczas dokonywania zakupów, są należycie chronione i wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówień, jeśli klient wyrazi dodatkową zgodę, mogą posłużyć również do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych (np.newsletter).

Aby zapobiegać nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do informacji, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji osobowych, dysponujemy odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz środkami bezpieczeństwa. Gromadząc dane za pośrednictwem Strony, przechowujemy dane klientów na bezpiecznym serwerze. Na naszych serwerach używamy zapór sieciowych (firewall). Gromadząc dane dotyczące kart płatniczych w formie elektronicznej, używamy szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Choć nie jesteśmy w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa, hakerowi bardzo utrudni to odszyfrowanie Twoich danych. Zdecydowanie odradzamy wysyłanie pełnych danych karty kredytowej lub debetowej w niezaszyfrowanej komunikacji elektronicznej. Posiadamy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji. Nasze procedury bezpieczeństwa oznaczają, że możemy czasami zażądać dowodu tożsamości klienta, zanim ujawnimy dane osobowe.

Nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy danych osobowych naszych klientów żadnym podmiotom trzecim. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Powierzone nam przez klienta dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Każdy z naszych klientów ma prawo do wglądu bądź modyfikacji swoich danych na stronie woolinterior.pl